Veterinärmuséet

Föreningen Veterinär-historiska museets vänner

Föreningens syfte är att genom riktade insatser såväl ekonomiskt som med råd och dåd stödja Veterinärhistoriska museets verksamhet. Föreningen är öppen för alla, såväl enskilda som företag. Antalet medlemmar är f.n. c:a 450.

Medlemsavgift 150:-/år. Ständigt medlemskap 1500:-. Medlemmar har fri entré på museet samt får en årlig utgåva från museets meddelandeserie. Medlemskap erhålles genom insättning av avgiften på föreningens plusgirokonto 50 44 08-6.

Styrelse

Ordförande:
Bengt Nordblom, Bankeryd. Tel. 073-182 12 55

Sekreterare:
Bengt Vilson, Skara. Tel. 076-807 14 69

Kassör:
Margareta Håård, Axvall. Tel 070-582 67 11

Välkomna som medlemmar!