Veterinärmuséet

Om muséet

Sveriges första veterinärskola grundades i Skara 1775 av skaradjäknen och linnélärjungen Peter Hernquist. I samband med firandet av 200-årsjubileet av denna händelse invigdes Veterinärhistoriska museet av kung Carl XVI Gustaf i den byggnad där Hernquist bedrivit sin undervisning.

Tanken på ett veterinärhistoriskt museum hade funnits och insamling av föremål hade pågått en längre tid, särskilt tack vare professorerna Willy Hallgren vid Veterinärinrättningen i Skara och Nils Lagerlöf. vid Veterinärhögskolan i Stockholm. Efter Willy Hallgrens bortgång inrättades en fond, Willy Hallgrens minne, som spelade en stor roll för museets tillkomst.

Museet drivs idag av Stiftelsen Veterinärhistoriska museet i Skara som inrättades 1977 av Sveriges Lantbruksuniversitet och Sveriges Veterinärförbund. Samarbete kring den löpande driften har alltsedan starten skett med Västergötlands Museum.

Lokalerna tillhandahålles och vårdas av Sveriges Lantbruksuniversitet och ekonomiska anslag kommer från både kommun och landsting. Björkmanska fonden och Ivar Dyrendahls stiftelse liksom Föreningen Veterinärhistoriska Museets Vänner lämnar ansenliga ekonomiska bidrag.

För att väcka ditt intresse för museet:

Bildspel om museet (Klicka på varje bild så får du fram nästa.)

 

Peter Hernquist