Veterinärmuséet

Fakta

Skara blev år 1775 platsen för Sveriges första veterinärskola.

Grundaren, Peter Hernquist, var linnélärjunge och utbildad till djurläkare i Frankrike.

I samma byggnad där en gång de första svenska djurläkarna utbildades, inhyses idag Veterinärmuseet. Vid ett besök hos oss får du följa utvecklingen av det svenska veterinärväsendet alltsedan starten.

Veterinärmuséet